You are here:

Diversiteit

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening zijn we afhankelijk van onze mensen. Alleen als zij in staat worden gesteld om volledig zichzelf te zijn, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Daarom creëren we een inspirerende werkomgeving met gelijke kansen voor iedereen. Ambitie is bij ons belangrijker dan achtergrond; het maakt niet uit wie je bent en wat je achtergrond is, wij willen weten waar jij naartoe wilt.

Social Innovation Council 

Diversiteit draait echter niet om woorden maar om daden. Daarom hebben we in 2008 de Social Innovation Council opgericht waarin jaarlijks concrete doelstellingen worden vastgesteld. Ook hebben we het charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend, een uniek samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en topvrouwen, en hebben we de intentieverklaring ‘Diversiteit binnen de advocatuur’ omarmd.

 

Twee collega's drinken koffie en praten even bij, bij Loyens & Loeff Amsterdam

“Everyone has their own way of looking at the world. Having a diverse set of approaches and bringing people together with various backgrounds – be it gender, race, religion, sexual orientation, age, culture or socioeconomic background – helps us to find better solutions, generate better ideas and look at our clients’ questions from multiple approaches with better outcomes. A diverse workforce teaches us all the skills to communicate and interact with global communities with respect and understanding.

Together, our differences make for a stronger, more inspirational, unique and fun-loving Loyens & Loeff. Diversity gives us the possibility to alter our perspective and see possibilities we may not have seen before.”

- Inez Rongen, Global HR Director